Hợp tác với chúng tôi

Chúng tôi hoàn toàn mong muốn hợp tác với các bạn để nâng cao lợi ích giữa 2 bên với các hình thức:

Đăng ký gian hàng: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký gian hàng để bán sản phẩm trên website chonhaminh.gov.vn .

Đăng ký thành viên: Bao gồm người bán và ngời mua thực hiện giao dịch bán sản phẩm trên website chonhaminh.gov.vn.

Đặt quảng cáo: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể hợp tác đặt quảng cáo ở các vị trí khác nhau trên trang web. Việc đặt quảng cáo là miễn phí, chúng tôi mong muốn ngược lại sẽ có banner của chúng tôi ở website của bạn.

 

 

Sản phẩm mới
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Shop
142
Thành viên
7039
Lượng truy cập
81871
Sản phẩm
210